Logo Zorg en Welzijn Bouw
 
 
Disclaimer  :  Sitemap  :  Inloggen  :  LinkedIn  :  LinkedIn
  Van Advies tot Zorgwoning
   
 
Lettergrootte wijzigen: Kleiner  Groter  Herstellen
 
  Disclaimer


Zorg en Welzijn Bouw (Kamer van Koophandel 56233442), hierna te noemen Zorg en Welzijn Bouw, verleent u hierbij toegang tot Zorg en Welzijn Bouw (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Zorg en Welzijn Bouw en derden zijn aangeleverd. Zorg en Welzijn Bouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zorg en Welzijn Bouw.Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zorg en Welzijn Bouw.
Alle gegevens op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zorg en Welzijn Bouw. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zorg en Welzijn Bouw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
 
 

Zorgwoning op maat bouwt vergunningsvrije mantelzorgwoningen voor u conform wens op maat!

Klik hier voor de website.

 
 

Galliërsweg 14 A / 14 B
5349 AT OSS

Postadres:
Korenstraat 1
5394 LE Oijen (N.B.)

Telefoon: 085-5607500 (lokaal tarief)
Wij zijn zowel tijdens kantooruren
als in de avond en op zaterdagen bereikbaar.

©2012 Zorg en Welzijn Bouw
Algemene voorwaarden


Realisatie: Herber Design
Ontwerp: evenzen.nl